• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Regulamin sklepu

REGULAMIN sklepu internetowego MAXITEC.PL 

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem www.maxitec.pl, zwany dalej e-Sklepem maxitec.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Właścicielem i prowadzącym sprzedaż w e-Sklepie Maxitec.pl jest MAXITEC Ireneusz Kosiński z siedzibą w Rawiczu 63-900, ul. Leśna 5, Sierakowo (zwany dalej: Sprzedawcą), REGON: 301316405, NIP: 699-147-93-59.

3. Sprzedawca oferuje prezentowane w e-Sklepie maxitec.pl produkty w określonych cennikiem cenach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

4. Informacje na temat Towarów, MAXITEC Ireneusz Kosiński zamieszcza na stronie internetowej e-Sklepu, maxitec.pl lub pod linkiem prowadzącym do odpowiednich stron.


5. Ceny za poszczególne towary, MAXITEC Ireneusz Kosiński zamieszcza na stronie internetowej e-Sklepu maxitec.pl. Prezentowane na stronie internetowej www.maxitec.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu maxitec.pl

6. Kupujący to osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oświadczyła, że znany jest jej regulamin korzystania ze sklepu, akceptuje go, dokonała rejestracji swojego zamówienia i dokonała określonej w cenniku opłaty, wyraziła zgodę w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., numer 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami) na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w formularzu zamówieniowym w celach korzystania ze e-Sklepu maxitec.pl oraz dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem.


II. Dokonywanie zakupów

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez system dokonywania zakupów będący integralną częścią e-Sklepu maxitec.pl.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (chyba, że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin realizacji/dostawy). W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

4. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest udostępnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia.

5. Zastrzega się, że Sprzedawca może w przypadku nieprawidłowości w zamówieniu (w szczególności dotyczy to nieprawidłowego przedstawienia danych osobowych lub teleadresowych – niezbędnych do realizacji przesyłki) odstąpić od realizacji zamówienia. W przypadku przesyłek opłaconych przelewem zastrzeżenie to wymaga wcześniejszego, całkowitego zwrotu dokonanej opłaty na rzecz Kupującego i na koszt Sprzedawcy na rachunek, z którego dokonany został przelew.

6. W celu dokonania zamówienia wymagana jest jednorazowa rejestracja użytkownika e-Sklepu maxitec.pl. Rejestracja ta jest bezpłatna. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia.

7. Sprzedawca może w przypadkach wątpliwych dokonać na własny koszt weryfikacji zamówienia. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia. Dotyczy ona w szczególności połączeń telefonicznych z zamawiającym celem stwierdzenia prawidłowości zamówienia.


III. Cena i warunki zapłaty

1. Cena sprzedaży wynika z oferty e-Sklepu maxitec.pl oraz treści zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z obowiązującym w e-Sklepie maxitec.pl cennikiem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu – przedpłata albo za pobraniem.

2.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

2.2 Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla realizacji zamówienia. W przypadku, gdy nie zostanie spełniony, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Kupującego. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Kupującego w terminie do 7 (siedmiu) dni, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne i anulowane.

4. Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat w polskiej walucie: 83 1090 1287 0000 0001 1466 5874, w euro:  02 1090 1287 0000 0001 1516 0771, w dolarach amerykańskich:  41 1090 1287 0000 0001 1523 9124 – wszystkie konta prowadzone są przez Bank Zachodni WBK.

5. Cena zawiera w sobie wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem towaru, co oznacza, iż oferowana cena jest ceną brutto wyrażoną w walucie wybranej przez Kupującego.

6. Paragon jest standardowym dokumentem potwierdzającym zakup.

7. Faktura VAT wystawiana jest dla firmy oraz osoby prywatnej na życzenie Kupującego.

8. Informacja o cenie zawarta w ofercie e-Sklepu maxitec.pl oraz warunki realizacji zamówienia określone niniejszym regulaminem w dacie złożenia zamówienia mają charakter wiążący.

9. Sprzedawca przestaje być związany zamówieniem Kupującego w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie, na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata (płatność przelewem).

IV. Czas realizacji oraz dostawy zamówienia

1. W przypadku zamówień opłaconych przelewem.
Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie, w przypadku zapłaty za pobraniem - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

2. Dostawa zostanie zrealizowana poprzez firmę kurierską DHL, bądź Pocztę Polską (POCZTEX24). Dostawa na terenie Polski nastąpi nie później niż 5 dni od dnia otrzymania zapłaty w przypadku płatności przelewem albo w terminie 5 dni od dnia otrzymania zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

3. Zakupiony towar zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

4. Przesyłka oklejona jest taśmą, która jest jednocześnie plombą, jej uszkodzenie jest równoznaczne z naruszeniem przesyłki.

5. Przy odbiorze towaru od kuriera Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w jego obecności. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zewnętrznych uszkodzeń przesyłki, Kupujący ma obowiązek sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny.

6. Kupujący ma prawo nie przyjąć uszkodzonej przesyłki (odmowa przyjęcia).


V. Koszt dostawy 

1. Koszt dostawy zostanie podany do akceptacji Kupującego na etapie dokonywania zamówienia.

2. Określenie kosztu dostawy będzie uzależnione od sposobu płatności. Każdorazowo wysokość opłaty będzie dostępna dla Kupującego do jego wiadomości - przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.

3. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Kupujący, chyba że Sprzedawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty promocyjnej, o zwolnieniu Kupującego z konieczności poniesienia takiej opłaty w całości lub w części – informacja o ofercie promocyjnej będzie podana do wiadomości Kupującego przed potwierdzeniem zamówienia.

4. Opłata związana z dostarczeniem przesyłki będzie osobną pozycją na zamówieniu oraz dokumencie rozliczeniowym (faktura albo paragon) wystawionym przez Sprzedawcę dla Kupującego i będzie stanowiła część całkowitej wartości zamówienia.

5. Koszt wysyłki poza terytorium Polski ustalany będzie indywidualnie z obsługą e-Sklepu maxitec.pl.


VI. Reklamacje

1. Uprawnienia Kupującego wynikające z postanowień niniejszego punktu są niezależne od uprawnień przysługujących Kupującemu i wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000. r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami), jak też z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami).

2. W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi w zakupionym towarze wady jakościowe lub ilościowe, powinien skontaktować się z obsługą e-Sklepu maxitec.pl w celu określenia sposobu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji.

3. Protokół reklamacji Kupujący może pobrać ze strony e-Sklepu maxitec.pl. Wypełnia jego wszystkie pola, a następnie odsyła zwrotnie drogą mailową. Kupujący ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej, wysyłając wiadomość e-mail, bądź osobiście w siedzibie sklepu MAXITEC Ireneusz Kosiński 63-900 Rawiczu ul. Leśna 5, Sierakowo.

Link do Protokołu Reklamacyjnego:  https://maxitec.pl/reklamacja.html 

4. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz dołączenie do reklamowanego towaru wszelkich akcesoriów, dokumentów zakupu (paragon lub faktura) oraz opisu usterki. Adres wysyłki: MAXITEC Ireneusz Kosiński 63-900 Rawicz ul. Leśna 5, Sierakowo.

5. Kupujący wysyła reklamowany towar za pomocą firmy kurierskiej DHL, której adresy oraz dane znajdzie TUTAJ: http://www.dhl.com.pl/ . Opłatę za przesyłkę pokrywa Sprzedawca. 

6. W celu zamówienie kuriera DHL należy skontaktować się z firmą MAXITEC Ireneusz Kosiński telefonicznie 785-444-888.

7. Na produkty sprzedawane w internetowym sklepie maxitec.pl, o ile nie jest zaznaczone inaczej, udzielana jest 2 letnia gwarancja.

8. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji towar zostanie naprawiony, wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze.

9. W przypadku uznania reklamacji koszty wysyłki naprawionego towaru lub nowego egzemplarza lub zamiennika ponosi firma MAXITEC Ireneusz Kosiński.

10. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

11. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru z otrzymanym, które wynikają z różnicy w parametrach technicznych monitorów nie stanowią podstawy do reklamacji.

12. Wymiary produktów podane w e-Sklepie maxitec.pl mogą się różnić od rzeczywistych o +/- 2%, co wynika z procesów technologicznych i nie stanowi podstaw do reklamacji.


VII. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru 

1. W przypadku, gdy Kupujący chce odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru może to zrobić w ciągu 14 dni od daty otrzymania, bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

2. Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem e-Sklepu maxitec.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@maxitec.pl lub wysyłając na adres sklepu MAXITEC Ireneusz Kosiński ul. Leśna 5, 63-900 Warszawa. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy lub formularza dostępnego na stronie e-Sklepu maxitec.pl pod linkiem: https://maxitec.pl/zwrot.html

3. Przesyłkę ze zwracanym towarem, należy nadać na adres MAXITEC Ireneusz Kosiński, 63-900 Rawicz, ul. Leśna 5, Sierakowo.

4. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.


VIII. Poufność danych osobowych 

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i usunięcia. Zasady administrowania danymi osobowymi szczegółowo opisuje Polityka Prywatności zamieszczana na stronach e-Sklepu maxitec.pl. (link do polityki prywatności (https://maxitec.pl/prywatnosc,p6.html ) 

Od 25 maja 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem RODO klient ma prawo do bycia zapomnianym.


IX Prawo własności intelektualnej 

Cała zawartość stron internetowych e-Sklepu maxitec.pl (ilustracje, tekst, nazwy, marki, zdjęcia, video) jest własnością Sprzedawcy. Każda częściowa lub całkowita reprodukcja zawartości dokonana dowolnymi sposobami na dowolnym nośniku wymaga wcześniejszej i wyraźnej zgody Sprzedawcy. Wszystkie informacje, zawartość, oprogramowanie chroni prawo własności intelektualnej i copyright. Sprzedawca może udzielić prawa do kopiowania, wyświetlania, czy dystrybucji całej zawartości strony. Każde bezprawne użycie tej zawartości przez osoby trzecie może stanowić przedmiot przewidzianych w przepisach prawa postępowań.


X. Postanowienia końcowe

Sprzedawca, w wypadku, gdy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie e-Sklepu maxitec.pl w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty oraz wprowadzania nowych towarów. Zmiany regulaminu, cen, parametrów itp. Danych, o których mowa w niniejszym regulaminie nie dotyczą zamówień złożonych. Zamówienia realizowane są zgodnie z regulaminem obowiązującym w momencie ich złożenia i według cen obowiązujących w tej dacie. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U, z 2000 Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).